Over de Filippijnen

Archief van brieven uit de Filippijnen 2008-2014

20 mei 2016 / admin / Brieven

15 maart 2014
Beste Koos,
Groeten uit Ubbog van mij en Suzie. Suzie is met pensioen gegaan, maar blijft nog helpen omdat er nog niemand is om van haar over te nemen.
Het zal graduation zijn komende week in Divine Word College, vijf studenten hebben dan de High School afgemaakt. Ik zal geen nieuwe scholars meer aannemen. Maar we ziten nog me het grote probleem met al dekinderen met een handicap die voorheen door Lilian Foundation geholpen werden. Dat valt uit zoals je weet. Ik zoek naar nieuwe hulp en bid dagelijks voor een oplossing… Ik hoop dat jullie weer wat over kunnen maken voor ons program voor de kinderen uit arme gezinnen die wij tot nu toe helpen met hun studies op het college in Bangued.
Mijn heel hartelijk dank voor al jullie hulp.
Met een hartelijke groet
Je vriend Ab


31 mei 2013
Beste Vriend Koos,
Ik heb enkele drukke dagen in het verschiet. Morgen een algemene vergadering met de Rijst Cooperatie in San Isidro. Ze gaan een vijf jaren plan maken. Ik probeer de leiding over te dragen aan een ander. Dat lukt maar gedeeltelijk. Ja, ik ben nog volop in de weer, hoewel ik goed merk dat mijn krachten minder worden.
Romal in Collago is ook druk met de hulp aan farmers die de laatste oogst verloren hebben. Ze hadden daarvoor al de oogst en het land verloren door een modderstroom bij een tyfoon. Nu gaat hij daar een dijk aanleggen om dat te voorkomen. De regentijd gaat komen!! Hij heeft al gaas gekocht om op te vullen met grote stenen. De boeren krijgen wat rijst voor hun werk. En op maandag komen vele kinderen met ouders om een beetje hulp vragen voor schoolvoorziening in het komende schooljaar.

Juist was ik bij Edith. We zijn even in Manila geweest om Fr. Deva af te zetten voor een reis naar India. Toen zijn we even bij Liliane Fonds langsgeweest. Gelukkig was de zuster die er voor staat juist daar aanwezig.
Zij klaagde erover dat de administratie in Nederland het wel erg ingewikkeld maakt met de rapporten die geschreven moeten worden. We hopen toch in juni eindelijk wat support van daar te krijgen voor onze ruim 20 kinderen met een handicap op het Divine College.

Wel Koos ik ben natuurlijk erg blij en dankbaar voor de grote support van Pieter en onze Vrienden van de Filippijnen. Jou en hen allen gedank ik dagelijks bij mijn gebed.

Veel groeten ook aan de bezoekers en huisgenoten.
Je vriend Ab


14 april 2012
Het is zaterdag in de Paasweek. Alsnog wens ik jou een inspirerende paastijd!
Ik ben heel dankbaar voor alle giften en ik houd jullie stevig in mijn gebed. Het geld is intussen al de deur uit. Het is besteed voor herstel van huisjes, ernstige zieken en ook hulp aan studenten.

De diplomauitreiking is achter de rug. Van de 22 studenten die op mijn kosten op Divine Word Collage in Bangued studeren, hebben er 3 deze met succes afgerond.

Onder hen ook een blinde jonge vrouw (zie foto), zij is geslaagd met enkele onderscheidingen en gaat nu in Baguio onderwijzen in een school voor blinden! Een jongere broer van haar is ook blind. We krijgen voor hen ook hulp van het Liliane Foundation!

Ik had me vast voorgenomen geen nieuwe studenten voor het nieuwe schooljaar aan te nemen, maar wat doe je, als mijn medebroeders (vooral Indonesiers in de berggebieden) maar blijven aandringen met goede kandidaten uit arme gezinnen zodat er toch weer vijf op de lijst staan! Deze komen bij de 30 studenten die er al zijn.

Nu, Koos succes met je werk, zegen en geluk in jullie communiteit, en een hartelijke groet, Ab


6 maart 2012
Tien dagen geleden ontving ik bericht van de Missieprocuur dat Stg Hulp aan de Filippijnen 5.000.- euro voor mij heeft overgemaakt. Hoog tijd om jouw snel even te antwoorden. Vooreerst veel en hartelijk dank aan al die royale gevers!
Je schrijft dat de gevolgen van de economische crisis te voelen zijn. Daar horen en lezen we hier ook elke dag over. En ik denk dat er een volgende keer voor onze ‘scholars’ geen 5000 euro overgemaakt kan worden. We hebben er nog 22 op de lijst staan. Dat is al te veel! Ik heb er dit schooljaar al eens 1000 euro aan toegevoegd.

Twee studenten zijn nu bijna klaar met hun opleiding. Ze doen het beide heel goed. Ik heb Maestra Edith al gezegd dat we voor komend jaar geen nieuwe ‘scholars’ kunnen aannemen. Maar wat doe je…Twee goede kandidaten uit straatarme gezinnen.. Dus zal ik meer wat van de goede ‘hulp van onze vrienden’ er voor besteden.

Ook op andere gebieden is het druk. Ik help steeds mensen die in armzalige huisjes wonen. En er komen steeds weer mensen -en kinderen- die het ziekenhuis niet kunnen verlaten, als ze niet eerst een hangende rekening betalen.

Koos heel hartelijk groeten en veel goede wensen aan allemaal.
Je vriend Ab


8 juni 2011
Een hartelijk “dank je wel” voor de 5 duizend euro van de Stichting. Het geld zal vooral besteed worden aan de verbetering van huisjes. Het regenseizoen is al begonnen, maar dan is het zaak dat de mensen droog zitten / wonen. Een deel besteed ik ook aan de studiebeurzen want het aantal studenten groeit: het nieuwe schooljaar is begonnen en alleen in Bangued op het College hebben ze al 21 scholars en dan ook nog op andere scholen. En tenslotte ondersteun ik nog wat kleine projecten en hulp aan heel arme gezinnen. Veel dank voor alle steun!


3 maart 2011
Bijzonder mijn heel hartelijke dank voor het overmaken van de 5000 euro van Stichting Hulp aan de Filippijnen. Geweldig! Ik zat er echt op te wachten.
Ik ben behoorlijk druk met de hulp aan zieken en aan armen, die zelfs geen rijst kunnen kopen. En we blijven werken aan de verbetering van arme huisjes, die een komende typhoon niet zouden overleven. Ik geef ook veel geld uit aan ‘scholars’. Vier van hen zullen de komende maand gradueren. Dat geeft wel voldoening. Ze komen allemaal uit arme gezinnen, veelal uit de bergen.


14 februari 2011
Het feest in La Paz vanwege het 100-jarig bestaan van de parochie (Ab is daar vele jaren pastoor geweest) is een heel mooi feest geworden. Onze bisschop Paul was ook aanwezig en gaf namens de burgemeester aan alle aanwezige priesters een enveloppe met 5 duizend pesos (ik denk momenteel een 250 euro).


17 juli 2010
Groeten uit Abra. Toen ik een uidraai van mijn rekening ontving las ik met blijde verrassing dat er van de Stichting Hulp aan de Filippijnen weer 5000 euro overgemaakt zijn. Dat is geweldig! Ik ben nog druk met mensen in nood te helpen. Ze kloppen (op maandag wel met 15 tot 20 op een dag) op mijn deur om hulp. Ex-broeder Romel Belong bracht drie zieke oudjes naar het ziekenhuis in Bangued en vroeg mij om de rekening te betalen. Dus weer; Veel dank!

Tessie Leonzon komt zo meteen om geld te lenen dat zij in december terug zal betalen. Ze is biggen aan het vetmesten en moet voer kopen. Ze zit nog diep in de schuld. Ik help haar wel wat eruit te helpen. Haar zoon in Rome zal als priester gewijd worden over twee of drie jaar.
Koos de beste wensen voor jou, de familie, vrienden en huisgenoten. Samen op weg! Ab


25 mei 2010
Hartelijke groeten vanuit Abra. We gaan straks alweer schooljaar 2010-2011 beginnen. We zullen je op de hoogte houden! Veel dank voor jullie voortdurende support! Een hartelijke groet aan familie en bekenden.

Foto-collage 1: de wegen, rivieren, huizen en rijstzakken 

Foto-collage 1: de wegen, rivieren, huizen en rijstzakken
Foto-collage 1: de wegen, rivieren, huizen en rijstzakken
Foto-collage 2: het oogsten van de rijst 

Foto-collage 2: het oogsten van de rijst
Foto-collage 2: het oogsten van de rijst

Kerstmis 2009
Het afgelopen jaar hebben zware stormen ons land geteisterd. Vier op een rij. Ongelofelijk veel regen, honderdduizenden mensen moesten hun huizen verlaten. Vierhonderd mensen zijn omgekomen. Alleen al in Baguio 100 begraven in enorme landverschuivingen. Ik ben heel dankbaar voor jullie medeleven door grote en kleinere giften. Dit houdt me tot nu toe druk bezig. We helpen met rijst, herstel van huizen en ook veel met medicijnen.


3 november 2009
Weer een bericht uit Abra. Intussen is de vierde weer tyfoon verdwenen. Heel wat schade rond Metro Manila, maar gelukkig zijn wij hier in Abra behoorlijk bespaard gebleven. Van de tweede tyfoon hebben we wel veel last gehad: veel rijst op de velden vernield en sommige velden, vooral in Collago de velden vernield en met stenen bezet. Ik help weer wat huisjes op te bouwen en verdeel rijst aan de hongerigen. Ik ben erg dankbaar voor de grote hulp die vanuit Nederland gekomen is.


24 september 2009
Een hartelijke groet uit Abra. We hebben feestelijk gevierd dat precies honderd jaar geleden de eerste twee leden van de SVD voet aan wal zetten in de Filippijnen. Na een moeilijke ries op een vlot en te paard bereikten zij Cagutongan, nu San Isidro. In die parochie ben ik van 2000 tot 2006 pastoor geweest. Het hoogtepunt van de viering was in de kathedraal in Bangued. De kerk was stampvol. De nadruk van de vieringen lag op de grote dankbaarheid voor alles dat de SVD in de afgelopen 100 jaar in de Filippijnen heeft mogen doen. Er werken nu 350 SVD-ers overal in de Filippijnen.
Ik wil jullie allen hartelijk bedanken voor jullie medeleven, mooie gelukwensen en giften. Zelf kan ik verder gaan met mijn apostolaat voor de armen en steun aan studenten en seminaristen.


11 maart 2009
Hier weer een bericht uit Abra. Ons gouden jubileum is al weer ruim een maand in het verleden. Zoals je weet is het voor mij een heel mooie viering geworden op 29 januari, het feest van St. Jozef Freinademetz (mijn geliefde patroon!).

Ik heb van mei 2008 tot januari 2009 ruim 10.000 euro uitgegeven aan de hulp in allerlei noden, oa. rijst, reparatie aan velden van slachtoffers van tyfonen, en studiebeurzen. Soms heel pijnlijke gevallen kom ik bijna dagelijks tegen.

Ik ben heel dankbaar voor jouw hulp via de stichting.
Een hartelijke groet, de beste wensen en tot ziens.


4 februari 2009
Wat een geweldige financiele steun, ik heb er veel mensen mee kunnen helpen: studenten en noodlijdenden. Bijzonder mijn diepe waardering en dank voor de vrienden van de Filippijnen en de vlooienmarkt!


Kerstbrief 2008
Bangued, Abra Advent 2008

Beste familie en vrienden,
Op 1 december hebben we hier in Ubbog feestelijk mijn 80e verjaardag gevierd. Om zes uur in de morgen was er de mooie eucharistie viering met medebroeders en belangstellenden uit de buurt. Daarna ben ik naar Lagangilang gegaan waar de pastor Rene Amasi zijn zilveren priestfeest vierde. 25 jaar eerder op 1 december 1983 had hij mij voor zijn priesterwijding in Sallapadan verwacht, maar toen vierde ik juist nog mijn 55e verjaardag op het eind van mijn vakantie in Den Hoorn.

Heel veel dank voor alle bemoedigende gelukwensen en de geschenken voor mijn werk!

Op 29 januari – het feest van onze patroon de heilige Jozef Freinademetz mag ik dan in onze kapel feestelijk mijn gouden priesterjubileum vieren. En enkele dagen later hoop ik dan van Manila naar Amsterdam te vliegen. Op 7 februari kan ik dan met mijn klasgenoten feestelijk en gezellig het jubileum vieren in Teteringen.

Er moet intussen nog veel gedaan worden! Ik heb dit jaar zo veel steun gekregen van mijn meelevende vrienden en familie, om onze mensen, die zoveel hebben geleden van natuurrampen, te helpen. Ik ben er nog volop druk mee. Mijn heel hartelijke dank!

Veel zegen, goede gezondheid en geluk voor 2009!
Met heel hartelijke groeten,
Ab van Leeuwen svd

Foto van het jubileum op 1 december 2008. Links: pater Doming SVD, midden: pater van Leeuwen, rechts: pater Nick Vergara


3 september 2008//www.stichtingfilippijnen.nl/fotos/foto15.jpg
Groeten uit Abra! Heel veel dank voor de hulp van de Stichting Hulp aan de Filippijnen.
Er wordt al goed gebruik van gemaakt want de noden zijn groot. Tyfoon Karen heeft weer heel wat schade veroorzaakt: huizen vernield, velden weggespoeld enz. In onze prochies in Cagayan was het nog erger, dus word ik er goed mee bezig gehouden.

Enkele maanden geleden stuurde ik een algemene brief de wereld in. Dat was een noodroep. Want de armste laag van onze bevolking leed honger. De prijs van rijst was opeens 80% omhoog gegaan! Voor hen niet te betalen! En daar komt een zware last bij als er zieken in het gezin zijn; er zijn hier geen ziekenfondsen. Ik heb toen mijn best gedaan om zo veel mogelijk irik (ongemalen rijst) op te slaan voor onze rijst-cooperatie. En dan later weer te verdelen voor lagere prijzen.

Gelukkig waren er verrassende reacties. Veel dank aan iedereen die meehielp. Ik ben er tot nu toe druk mee. Er gaat veel hulp de deur uit. Dit is natuurlijke geen blijvende oplossing.

We zitten in het tyfonenseizoen. Er zijn al tien tyfonen de Filippijnen gepasseerd. Enkele hebben in andere gebieden veel schade veroorzaakt. Maar hier in Abra kregen we gewoonlijk veel regen, die onze farmers hard nodig hadden om de rijst te kunnen planten.
Tot dat tyfoon Karen ons kwam bezoeken. Die bracht een enorme hoeveelheid regen en sterke wind mee. Het water in de rivieren steeg meters! Tegen de avond kwamen veel mensen bij ons hun heil zoeken. Na enkele uren hadden we 35 gezinnen op bezoek, ruim 160 personen waaronder veel kinderen en twee baby’s. Ze vonden plaats in vrije kamers en in de gangen van ons huis in Ubbog. We verzorgden hen zo goed als het ging. Gelukkig werd het middennacht rustiger en stopte de regen.


3 juni 2008
Ik moet je hierbij ook bedanken dat je via de Ned-Belg provincie 2000 euro overgemaakt hebt vanwege de grote noden in onze toch al arme provincie, nu de rijstprijzen zo enorm gestegen zijn. Daarbij komt dat ook de benzine en dieselolie-prijzen enorm blijven stijgen. Daarmee gaat alles omhoog, behalve het inkomen van de heel armen.

Ik ben dus al druk met wat hulp aan de heel arme mensen uit de verre omgeving die bijna dagelijks aankloppen. Ook koop ik nog steeds ‘irik’ in voor onze rijst coop om dan weer rijst te verschaffen, ook aan medebroeders in de bergen. We hebben nog 50 zakken irik in La Paz die op vervoer liggen te wachten. Maar de Abra rivier stond heel hoog vanwegen de vele, zware regen en het overzetten werd peperduur. Nu stopt de regen en hopen we dat vrachtje over enkele dagen te kunnen vervoeren naar San Isidro. Gloria Doguilen, de katechist met een hartkwaal heeft mij goed geholpen met het inkopen en wegen van de rijst..

We zitten midden in de enrollment voor het nieuwe schooljaar. Dank voor het door laten sturen van de 5000 euro van de studiebeurzen voor Abra. Onder een zekere druk heb ik al weer zo’n stuk of zes nieuwe ‘scholars’ aangenomen. En de kosten gaan omhoog. Ik zal er dus heel wat meer voor uitgeven. Kunnen de vrienden van de Filippijnen wat bijspijkeren? Alvast bedankt!


22 mei 2008
Even een vlug bericht dat ik erg blij ben met de 5000 euro voor de studiebeurzen. De voorbereidingen voor de nieuwe school zijn in volle gang. Ook ben ik heel blij met de 2000 euro die de provincie er aan toegevoegd hebben vanwege de grote nood van onze arme mensen nu de rijst zo enorm duur geworden is. Ik heb het er zelf ook druk mee. Het vervoer van de rijst / palay wordt moeilijker vanwege de gezwollen Abra rivier. Het overzetten wordt peperduur.

Morgen ga ik met Edith naar Baguio City om twee doofstomme jonge dames te begeleiden die voor een leadership training naar Cagayan gaan. Dit i.v.m. een programma van het Liliane Fonds. Edith is onderwijzeres van de SPED Claas in on Divine Word College. Zijn doet prachtig werk voor onze gehandicapte kinderen.


8 mei 2008
Momenteel ben ik druk met het inkopen van rijst. De prijs is er meer dan 50% omhoog gegegaan.We moeten opslaan voor de komende regen maanden. En we hopen gespaard te blijven van natuurrampen!! Wat een ellende in Burma.. Er worden al heel wat tyfonen aangekondigd voor de komende maanden.

Morgen hopen we 150 zakken rijst / palay in Lapz te kunnen halen. Het probleem is dat je een verlof van de burgemeester moet hebben om dat te kunnen vervoeren.. Gloria -vroegere catechist in Danglas doet hier voor uitstekende diensten. En ze is nog steeds ziek van haar hartprobleem en daarbij rugpijn. Ik help haar met de medicijnen enz.