Category Archives: Stichting

Wat heeft de stichting bereikt?

25 juni 2020 / StichtingHadF / Stichting

Het geld wat met de stichting wordt opgehaald gaat naar Abra in Bangued, de Filippijnen. De contactpersoon bij het bisdom, rev. Nilo Peig, zorgt ervoor dat het geld goed terechtkomt: voor scholing van kinderen en voor noodhulp bij voedselcrises. Contactpersoon in Nederland is pater Jac. van Dijk. Hieronder leest u over de situatie in de […]

Lees meer

Nieuwe contactpersoon in de Filippijnen

19 juni 2020 / StichtingHadF / Stichting

Na het overlijden van pater Van Leeuwen is onlangs besloten dat rev. Nilo Peig de taak op zich zal nemen om het werk van pater Van Leeuwen voort te zetten. Rev. Peig is een priester en de vecaris-generaal van het Bisdom in Bangued (de rechterhand van de bisschop). Hij heeft de zorg al op zich […]

Lees meer

Overlijdensbericht pater Ab van Leeuwen

6 februari 2020 / StichtingHadF / Stichting

Ons bereikte het verdrietige bericht dat op 8 januari 2020 pater Ab van Leeuwen in de Filippijnen op 91-jarige leeftijd is overleden. Dat bericht kwam niet geheel onverwacht aangezien zijn gezondheid al enige tijd zwak was. Sinds begin jaren ’60 werkte pater Ab van Leeuwen als missionaris op de Filippijnen. Zoals op deze website te […]

Lees meer

Bestuursvergadering juni 2018

3 juli 2018 / StichtingHadF / Stichting

In juni 2018 heeft het bestuur het financiële overzicht over 2017 goedgekeurd. Ook is besloten om in juni nog E5000,- over te maken en einde van het jaar nog eens E5000,-.

Lees meer