Contact

Het Stichtingsbestuur bestaat uit pater Jac. van Dijk, SVD te Teteringen, prof. mr. P. van Dijk te Bilthoven en J.M. Kraaijeveld MSc te Voorburg. Het bestuur vergadert elk jaar in juni waarbij tevens de jaarrekening wordt vastgesteld.

Wilt u een vraag stellen of in contact komen met de bestuursleden van de stichting? Mail naar info@stichtingfilippijnen.nl.

Doneren?
FinanciĆ«le steun is van onschatbare waarde. Wanneer u een donatie wilt doen, kan dit door geld over te maken naar IBAN rekeningnummer NL11 RABO 01515.55.567 t.n.v. “Stichting hulp aan de Filippijnen” te Voorburg.
De stichting is in fiscaal opzicht erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI); en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41265478.

Rijstopslag
De rijstopslag die met behulp van de stichting is gefinancierd.