Over de Filippijnen

Nieuwe contactpersoon in de Filippijnen

19 juni 2020 / StichtingHadF / Stichting

Na het overlijden van pater Van Leeuwen is onlangs besloten dat rev. Nilo Peig de taak op zich zal nemen om het werk van pater Van Leeuwen voort te zetten. Rev. Peig is een priester en de vecaris-generaal van het Bisdom in Bangued (de rechterhand van de bisschop). Hij heeft de zorg al op zich genomen toen pater Van Leeuwen ernstig ziek was.

Wij zijn blij dat we zo het werk voor de mensen in de Filippijnen voort kunnen zetten in de geest van pater van Leeuwen.

Rev. Nilo Peig