Over de Filippijnen

Wat heeft de stichting bereikt?

25 juni 2020 / StichtingHadF / Stichting

Het geld wat met de stichting wordt opgehaald gaat naar Abra in Bangued, de Filippijnen. De contactpersoon bij het bisdom, rev. Nilo Peig, zorgt ervoor dat het geld goed terechtkomt: voor scholing van kinderen en voor noodhulp bij voedselcrises. Contactpersoon in Nederland is pater Jac. van Dijk. Hieronder leest u over de situatie in de Filippijnen en de hulp die geboden is met de giften van onze stichting.